Het Groene Boekje

Install   Type: web

Search for term in the words list with the official Dutch language spelling.

Zoek het woord in het Groene Boekje, de Woordenlijst Nederlandse Taal met de officiële spelling.

(via Oskar van Rijswijk)

Related

Taaluniversum